خبرهای مهم :
راهنمای تدوین مقاله

راهنمای تدوین و نحوۀ ارسال مقاله برای فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری – منطقه­ای

سایت اختصاصی این مجله به آدرس: http://gaij.usb.ac.ir  می­باشد.

 

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت فصلنامه (http://gaij.usb.ac.ir ) امکان­پذیر است. برای ثبت نام در سایت فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری -  منطقه­ای و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

- به سایت http://gaij.usb.ac.ir وارد شوید. به سایت فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای خوش­آمدید

- روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- این بار کد کاربری و رمز ورود خود را که ثبت شده، وارد کنید و از خدمات Online فصلنامه استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذكر است كه از این اسم شناسه و كلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

2- فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری – منطقه­ای به دلیل تخصصی بودن، فقط در موضوعات مرتبط با آمایش شهری، آمایش روستایی، آمایش ناحیه‎ای و... پذیرای مقالات است.

3- مقالۀ ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، امّا چكیدۀ مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چكیدۀ فارسی (300 كلمه، معادل حداكثر 15 سطر)، باید دارای کلید واژگان،‌ مقدمه، مواد و روش­ها، نتیجه­گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیدۀ گسترده باشد.

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل كار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی كه توسط دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری باهمكاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

8- مقالات ارسالی به فصلنامه، در محیطWord  با قلم 2Nazanin نازك فونت 13 (برای چكیدۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 10) فاصلۀ تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 5/2،‌ از پایین 5/2، از راست 5/2 و از چپ 5/2 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت تیتر10، چكیدۀ فارسی با فونت 2Nazanin سیاه 10، فهرست عنوان­های متن با فونت 2Nazanin سیاه 13، منابع و مآخذ با فونت 2Nazanin نازک 12 نگاشته شود.

9- مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یك فایل، صفحۀ مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله به شرح بند 10 این راهنما و PDF شده، فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی درمحیط Word بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان،فایل سوم حاوی مقالۀ اصلیPDF شده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان باشد.

10- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد :

صفحۀ اوّل:

- رتبۀ علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی كامل نویسندۀ عهده‎دار مكاتبات: شامل نشانی پستی، شمارۀ تلفن، شمارۀ دورنگار و نشانی پیام­‎نگار (پست الكترونیكی) به فارسی و انگلیسی، از ذكر مشخصات فوق در سایر صفحه­های مقاله باید خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیۀ مقاله توسط مؤسسه‎ای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پاورقی صفحۀ اوّل درج شود. بدیهی است صفحۀ اوّل باید به صورت PDF شده و در فایلی جداگانه به صورت Cover letter ارسال گردد.

صفحۀ دوم: عنوان كامل مقاله به فارسی، چكیدۀ فارسی (حداكثر 300 كلمه)، كلید واژگان فارسی (حداكثر هفت واژه).

از صفحۀ سوم به بعد متن اصلی مقاله آورده شود.

- در انتهای مقاله، چکیده (Abstract) به انگلیسی، معادل فارسی آن آورده شود.

11- مآخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذكر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحۀ مورد استفاده آورده شود.

       مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن: (توسّلی، 1386: 48)

12- معادل­های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‎گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

13-  روش ارائۀ منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

1- 13- نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار).عنوان كتاب. شمارۀ جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.مثال برای كتاب: توسّلی، محمود (1386).اصول و روش­های طرّاحی شهری و فضاهای مسكونی در ایران، مركز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران، جلد اوّل، چاپ چهارم، تهران.

2-13- مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، محل انتشار.

14- منابع مورد استفاده نباید كمتر از 20 منبع باشد.

15- واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریك باشد.

16- در متن مقاله به شماره عكس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد.

در تنظیم جداول، منحنی‎ها، اشكال و تصاویر، رعایت نكات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت منحنی و یا به شكل دیگر در مقاله تكرار شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذكر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یكسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذكر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­های آماری، باید به یكی از روش­های علمی در جدول منعكس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د- شكل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عكس و نقشه بوده و همه به طور یكسان به عنوان شكل شماره‎گذاری می‎شوند. شكل‎ها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با كیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عكس‎ها باید واضح باشند مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذكر مأخذ عكس­ها یا شكل‎هایی كه از منابع دیگر اقتباس شده‎اند، الزامی است.

17- مقاله‎های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

18- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ عهده‎دار مكاتبات است.

19- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

20- حداكثر حجم مقالات، شامل جدول‎ها و منحنی­ها 20 صفحه A4 باشد.

21- فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات  دریافتی معذوراست.

22- پس از چاپ مقاله، 5 نسخه از فصلنامه حاوی مقالۀ نویسندگان به آنان اهدا خواهد شد.

23- اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

 

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشكدۀ ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه، دفتر فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه­ای

صندوق پستی : 655-98135، تلفن و نمابر: 8056792- 0541 ، پیام‎نگار : TURP@usb.ac.ir

 

فرم اشتراك فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری - منطقه­ای دانشگاه سيستان و بلوچستان

 

اينجانب................................ شغل...................... با ارسال فيش بانكي به مبلغ............................. ريال به حساب جاري شماره 0105301180007 به نام معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان نزد بانك ملي شعبۀ دانشگاه سيستان و بلوچستان، متقاضي اشتراك یک ساله  (80000  ريال)  دو ساله (160000 ريال) فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری - منطقه­ای هستم. لطفاً فصلنامه را  از شمارۀ ...... . ..... به آدرس زير ارسال نمایيد.

 

نشاني

....................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

venereal disease symptoms how to get std tested tests for stds
i found out my husband cheated on me i told my husband i cheated i cheated on my husband how do i fix it
dating site for married people read signs of infidelity
wife cheated on me reasons why husbands cheat why do husband cheat
free prescription cards discount open discount pharmacy
walgreens coupon code prints open free grocery store coupons
android cell phone spy cell phone monitoring phone spyware app
propecia pill albuterol (salbutamol) 2mg revia 50mg
manufacturer coupons for prescription drugs discount prescription drug cards viagra sample coupon
can i take cefdinir for strep throat site can i take cefdinir for strep throat
erectiepillen sildenafil bestellen bestellen viagra
side effects viagra high blood pressure viagra for sale uk viagra to buy online
atrovent eureka atrovent notice atrovent bricanyl
symbicort cena symbicort 200 cena symbicort spc
buscopan plus floridafriendlyplants.com buscopan smpc
imodium akut ronnebybloggen.se imodium
kamagranow sentencingguidelines.co.uk kamagra forum
pharmacy codes prescription go rx coupons printable
cymbalta duloxetina blog.bjorback.com cymbalta generico
coupon prescription free coupon for cialis cialis coupons from lilly
late term abortion pill clinics airascatering.com cheap abortion pill clinics
pentasa granulat pentasaccharide pentasaccharide
cialis coupon free transfer prescription coupon prescription coupons
what is an abortion pill pureheartvision.org abortion pill questions
how to have an abortion pill akum.org third trimester abortion pill
discount coupons for cialis cialis coupons online cialis coupon code
pro abortion ameracorporation.com having an abortion
abortion pills cost abortion pill services abortion pill recovery
acetazolamide blood brain barrier peider.dk acetazolamide spc
duphaston iskustva duphaston tablete kako se piju duphaston 10 mg
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin dermani haqqinda
viagra pret website-knowledge.com viagra cena
the abortion pill cost how much do abortion pill cost price of abortion pill
nootropil 1200 nootropil piracetam nootropil 800 mg
prescription discount coupon lilly coupons for cialis coupon for prescriptions
free discount prescription card coupons prescriptions 2015 cialis coupon
uses for naltrexone link shot for alcohol cravings
naltrezone go define naltrexone
revia medication go low dose naltrexone where to buy
low dose naltrexone pain link naltrexone hydrochloride 50 mg