خبرهای مهم :
شناسنامه مجله

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجله جغرافیا و توسعه دارای IF بوده و در مجلات ISC به آدرس www.ISC.gov.ir نمایه می­باشد.

سایت اختصاصی مجله جغرافیا و توسعه به آدرس http://gdij.usb.ac.ir می­باشد.

 

صـاحب ‌امتيـاز :  دانشگـاه سيستان و بلوچستان

مديـر مسـؤول :  دكتر عيسي ابراهيم‎زاده

ســردبــيــر : دكتر حسنعلي غيور
مديـر اجرايـي : مریم میرتیموری

 

نظارت‌و همكاري : معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                             ناشر : دانشگاه سيستان و بلوچستان

خدمـات چـاپ  : چاپخانه‌ المهدي (عج) دانشگاه سيستان و بلوچستان                                      ويراستارانگليسي : زهره کافی­آبادی 

ويراستار فارسي : دکتر مريم شعبانزاده عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان                صفحـه‌آرا : زهرا شيركوهي

ترتيـب انتشـار : فصلنامه                                          تـيـراژ  : 1500 نسخه                                قيمت فصلنامه :  20000 ريال

 

بر اساس رأي شماره  122323 مورخ 09/07/1390  كميسيون بررسي نشريات علمي كشور

رتبه علمي ـ پژوهشي  اين فصلنامه تمديد گرديده است.

هیأت تحریریه :

1- دكتر عيسي ابراهيم‌زاده

2- دكتر فرامرز بريماني

3- دكتر احمد پوراحمد

4- دكتر محمدرضا حافظ­نيا

5- دكتر محمود خسروي

6- دكتر حسن ضياءتوانا

7- دکتر تقی طاوسی

8- دكتر بهلول عليجاني

9- دكتر حسنعلي غيور

10- دكتر حسن كامران

11- دكتر حسين نگارش

دانشیار جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري دانشگاه ‌سيستان‌و بلوچستان

دانشیار جغرافيا روستايي دانشگاه سيستان و بلوچستان

استاد جغرافيا شهري دانشگاه تهران

استاد جغرافيا سياسي دانشگاه تربيت مدرس

دانشیار جغرافيا طبيعي و اقليم‌شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

استاد جغرافيا روستايي دانشگاه شهيد بهشتي

دانشیار جغرافيا طبيعي و اقليم‌شناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان

استاد جغرافيا طبيعي و اقليم‌شناسي دانشگاه  تربيت معلم

استاد جغرافيا طبيعي و اقليم‌شناسي دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

دانشيار جغرافيا سياسي دانشگاه تهران

دانشيار جغرافيا طبيعي و ژئومورفولوژي دانشگاه سيستان و بلوچستان

دبیران تخصصی فصلنامه جغرافیا و توسعه :

 

دکتر حسنعلی غیور

سنجش از دور و GIS

دانشگاه اصفهان

دکتر عیسی ابراهیم­زاده

آمایش و برنامه­ریزی منطقه­ای 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

دانشگاه تهران

دکتر حسین نگارش

ژئومورفولوژی و هیدرولوژی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدرضا حافظ­نیا

جغرافیا سیاسی و ژئوپلتیک

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمود خسروی

اقلیم در  برنامه­ریزی ­محیطی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

این­مجله در سایت­های: www.Magiran.com، www.SID.ir، www.isj.iup.ir، www.ensani.ir  www.Islamicdatabank.com  نیز نمایه  می­باشد.

 

my wife cheated now what do i do seniorgeekpc.com how to cheat your wife
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis après cialis après cialis après
cialis savings and coupons click lilly cialis coupon
cialis dosierung qfrommsi.com cialis
thyrax duotab prijs thyrax euthyrox thyrax duitsland
amiodarone infusion dose amiodarone infusion dose amiodarone half life time
partial birth abortion pro abortion effects of abortion pill
viagra kaufen rezeptfrei viagra kaufen apotheke osterreich potenzmittel aus der apotheke
feldene flas crownlimos.ca feldene flas
acetazolamide spc acetazolamide migraine acetazolamide spc
prescription drug coupons free printable cialis coupons cialis discounts coupons
discount coupons coupons promo codes free coupon website
misoprostol abortion abortion pill quotes abortion pill centers
coupon for prescription cialis.com coupons cialis discount coupons
amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 1000 mg
cialis coupon windows2008hosting.asphostportal.com discount coupons for prescriptions
prescription discount coupon lilly coupons for cialis coupon for prescriptions
transfer prescription coupon canada drug pharmacy coupon prescription savings card
rivia drug link low dose naltrexone side effects autism
naltrexone rapid detox blog.bjorback.com low dose naltrexone psoriatic arthritis
ldn for ibs revia tablets alcohol implant