خبرهای مهم :
اعضاء هیات تحریریه
مدیر مسئول
دکتر عیسی ابراهیم زاده
دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
پست الکترونیکی: iazh [at] hamoon.usb.ac.ir
تلفن: 0541 2431069
سردبیر
دکتر حسنعلی غیور
استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی
پست الکترونیکی: ghayoorhassan [at] yahoo.com
تلفن: 09131160330
مدیر اجرایی
مریم میر تیموری
لیسانس، دانشکده ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: علوم تربیتی
پست الکترونیکی: taimory_maryam [at] yahoo.com
تلفن: 0541 2431069
اعضای هیات تحریریه
دکتر فرامرز بریمانی
دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
پست الکترونیکی: barimani546 [at] yahoo.com
تلفن: 0915343367
دکتر احمد پوراحمد
استاد، دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای شهری
پست الکترونیکی: apoura [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
پست الکترونیکی: geographyresearch88 [at] gmail.com
تلفن: 021-82883685
دکتر محمود خسروی
دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: khosravi [at] hamoon.usb.ac.ir
تلفن: 09151412281
دکتر حسن ضیاء‌توانا
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیای روستایی
پست الکترونیکی: m_tavana [at] sbu.ac.ir
تلفن: 09122012628
دکتر بهلول علیجانی
استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی
پست الکترونیکی: alijani [at] tmu.ac.ir
تلفن: 09121304541
دکتر حسن کامران
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
پست الکترونیکی: info [at] iga.ir
تلفن: 09121482319
دکتر حسین نگارش
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی
پست الکترونیکی: h_negaresh [at] yahoo.com
تلفن: 09151419027
تقی طاوسی
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقلیم
پست الکترونیکی: t_tavousi [at] yahoo.com
تلفن: 09133085106
free spy phone app for android go free spy apps android
would my husband cheat did my husband cheat i cheated on my husband stories
finasteride comprar softballspa.com finasteride
drug coupon card coupon for free viagra pharmacy exam coupon code
risperdal 2 mg go risperdal uses
tryptizol precio perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol
cialis coupon coupons for prescription medications drug coupons
prescription transfer coupon viagra discounts coupons prescription drug cards
adalat retard adalat cc adalat 10
how to get an abortion pill abortion pill questions abortion pill clinics in houston
what is an abortion pill abortion price abortion pill questions
cialis free sample coupons cialis coupons from lilly cialis coupons from lilly
how to have an abortion pill abortion pill costs what is abortion pill
cialis discount coupon prescription discount coupon cialis coupon code
abortion pills cost anti abortion facts abortion pill recovery
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicilline amoxicilline
cialis nedir cialis cialis 20
when is it too late to get an abortion pill teenage abortion pill when is it too late to get an abortion pill
viagra thebaileynews.com viagra
vermox tablete nuspojave corladjunin.org.pe vermox 100mg
for abortion what is an abortion what is the latest you can terminate a pregnancy
alcoholism implant news.hostnetindia.com naltrexone how long does it last
neltrexone read low dose naltrexone bipolar
alcoholism click fibromyalgia ldn